AS MUO WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten

Werkingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Momento Uitwisseling Oefenresultaten op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 11 juni 2019.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Momento Uitwisseling Oefenresultaten)

De Koppeling Uitwisseling Oefenresultaten heeft betrekking op uitwisseling van oefenresultaten tussen Educatieve Applicaties en Momento (als implementatie van een 'Methode Monitor' c.q. Dashboard leerresultaten) binnen de sector PO

Relatie met ROSA

Compliant - Het gehanteerde werkingsgebied valt volledig binnen het werkingsgebied van ROSA (i.e., het onderwijsdomein). Het is onduidelijk waarom de wens oefenresultaten c.q. voortgang te monitoren beperkt zou zijn tot het PO.

terug naar de ROSA Architectuurscan