AS MUO TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten

Toepassingsgebied: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Momento Uitwisseling Oefenresultaten op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 11 juni 2019.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Momento Uitwisseling Oefenresultaten)

De Koppeling Uitwisseling Oefenresultaten heeft betrekking op uitwisseling van oefenresultaten tussen Educatieve Applicaties en Momento (als implementatie van een 'Methode Monitor' c.q. Dashboard leerresultaten) binnen de sector PO.

De use case-beschrijvingen en andere functionele aspecten, zoals business rules en afhankelijkheden naar andere partijen, zijn sterk opgehangen aan de implementatie van Momento.

Relatie met ROSA

Consistent - De Koppeling Uitwisseling Oefenresultaten bestrijkt de ketenfuncties Onderwijsuitvoering (genoemde use cases zijn Voorbereiding van een lesdag en Live de voortgang van digitaal verwerken/oefenen volgen) en Toetsing en examinering (genoemde use case Vaststellen op welke opdrachten/oefeningen het slechtst gescoord wordt). Daarnaast bestrijkt de specificatie van de uitwisseling de ketenfunctie Informatiestandaardisatie.

terug naar de ROSA Architectuurscan