AS MUO AR

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten

Architecturele randvoorwaarden: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Momento Uitwisseling Oefenresultaten op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 11 juni 2019.

Bevindingen "Architecturele randvoorwaarden" (Momento Uitwisseling Oefenresultaten)

Op dit moment loopt er een traject Modularisering UWLR. Het doel van dit traject is bredere toepassing van UWLR mogelijk te maken.

  • Interactiepatronen Notify/Request.
  • Modulaire opzet van uitwisselstandaard.
  • Keuze SOAP en REST

Relatie met ROSA

N.v.t. -

terug naar de ROSA Architectuurscan