AS IMPL-ECK-ID WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Werkingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

De implementatiescenario’s beschrijven het toepassen van de ECK iD in het kader van bestellen, leveren en gebruiken van educatieve content binnen het VO en het MBO. De scenario’s kunnen ook worden toegepast in andere onderwijsvelden maar zijn in het brondocument niet beschreven.

Daarnaast is uiteraard het werkingsgebied Private sector (distributeurs en uitgevers van educatieve content) onderdeel van de implementatiescenario’s.

Relatie met ROSA

Compliant -

terug naar de ROSA Architectuurscan