AS IMPL-ECK-ID KP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Ketenprocessen: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Ketenprocessen" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

Het betreft dat deel van het ketenproces Educatieve_contentketen dat de ketenfunctie Onderwijsuitvoering ondersteunt. Daarbinnen is er geen 1 op 1 aansluiting van de genoemde processen op pagina op de processen in ROSA maar lijken ze wel goed daarop te mappen.

De 5 processen zijn echter verschillend van aard. Het eerste proces (Voorbereiden identity provisioning) kan gezien worden als een ketenproces binnen de ketenfunctie Toegang en Autorisatie. De processen Bestellen, Leveren en Gebruiken vormen een aaneengeschakeld geheel waarbij Gebruiken een continu karakter heeft terwijl Bestellen en Leveren een in de tijd eenmalig karakter heeft (voor een individuele bestelling).

Relatie met ROSA

Consistent -

terug naar de ROSA Architectuurscan