AS IMPL-ECK-ID IBP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

IBP: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "IBP" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

Het ECK iD zorgt voor een organisatie overstijgende toepassing van authenticatie. Het is echter (nog) niet onderwijsdomeinbreed want enkel van toepassing voor bestellen en gebruik van educatieve content, i.e. een specifiek ketenproces. Het maken van toetsen is hier bijvoorbeeld geen onderdeel van.

Educatieve content zelf is niet vertrouwelijk, voortgang en resultaten vaak wel: die maken de content persoonlijk.

Ten aanzien van onderwijsdeelnemers worden verder beperkt administratieve gegevens uitgewisseld. Enkel het ECK iD is nodig voor het geven van toegang voor het kunnen bestellen. Aanvullende gegevens zijn t.b.v. personalisatie in de levering van de content.

Relatie met ROSA

Consistent -

terug naar de ROSA Architectuurscan