AS IMPL-ECK-ID IAA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

IAA: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "IAA" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

De implementatiescenario’s lijken vooral architectuur patterns te zijn van bestaande en (nog) ontbrekende architectuur elementen uit de ROSA binnen dit thema. Daarmee geeft het vooral inzicht in de mogelijke invullingen voor (patterns) op basis van de ROSA architectuur (mits aangevuld op ontbrekende elementen).

Er wordt in de scenario’s ook rekening gehouden met instellingen die nog niet op basis van deze bouwstenen werken. Deze scenario’s zijn daarmee niet compliant met ROSA. Onvoldoende duidelijk welke eisen er dan gelden.

Relatie met ROSA

Consistent -

terug naar de ROSA Architectuurscan