AS IMPL-ECK-ID BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Bovensectorale samenwerking: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

Levenslang leren wordt nog niet optimaal ondersteund doordat ECK iD wettelijk is gekoppeld aan de onderwijssector (conform de bekostiging). Hierdoor wordt er per sector een id gegenereerd. Er is sprake van een trade-off tussen enerzijds de wens om levenslang leren (over sectoren heen) te ondersteunen, en anderzijds data te minimaliseren en compartimentaliseren om traceerbaarheid van individuen te voorkomen

Relatie met ROSA

Consistent -

terug naar de ROSA Architectuurscan