AS IMPL-ECK-ID BO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Beheer en (door)ontwikkeling: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Beheer en (door)ontwikkeling" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

Doordat ECK iD gebruik maakt van ketenvoorzieningen (nummervoorziening en UWLR/EDEXML) en afhankelijk is van applicaties bij onderwijsinstellingen (m.n. Leerlingadministratiesysteem en [[Elektronische leeromgeving (ELO) ]]), zal er op ketenniveau afstemming moeten plaatsvinden. n het document is verder niet beschreven hoe ECK iD beheerd en doorontwikkeld gaat worden. Dit is ook niet de scope van dit document maar wel belangrijke achtergrond informatie.

Relatie met ROSA

N.v.t. -

terug naar de ROSA Architectuurscan