AS IMPL-ECK-ID AR

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan Implementatiescenario’s ECK-iD

Architecturele randvoorwaarden: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Implementatiescenario’s ECK-iD op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 5 april 2019.

Bevindingen "Architecturele randvoorwaarden" (Implementatiescenario’s ECK-iD)

De implementatie scenario’s zijn een onderdeel van een bredere set aan documenten in kader van Programma Implementatie ECK en van de standaard ECK Distributie en toegang. In het document worden enkele principes benoemd. Een snelle scan en inzage in de repository die aan de basis ligt van de getoonde views, leert dat er nog andere principes en besluiten zijn die als architecturale randvoorwaarden kunnen worden gezien.

Relatie met ROSA

N.v.t. -

terug naar de ROSA Architectuurscan