AS HOVI IMP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ROSA Architectuurscan Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI

Implementatie: N.v.t.

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 8 oktober 2020.

Bevindingen "Implementatie" (Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI)

Voor zowel de onderwijsinstellingen, als de afnemers zijn er afspraken gemaakt over de implementatie van de HOVI. Deze afspraken zijn te vinden op de HOVI website. Zo is er per onderwijsinstelling een contactpersoon aangewezen die de migratie intern begeleidt en is er een overgangsperiode waarin de studiekeuzedatabase zowel HOVI- als HODEX-data kan bevatten.

Relatie met ROSA

N.v.t. -

terug naar de ROSA Architectuurscan