AS HOVI IAA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI

IAA: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 8 oktober 2020.

Bevindingen "IAA" (Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI)

Voortbouwen op bestaande federaties: Op pagina 17 van het aanbestedingsdocument punt 65 wordt als eis gesteld dat architectuur aansluiten op SurfConext toestaat. Dit is in lijn met het ROSA ontwerpkader Voortbouwen op bestaande federaties. Hoe de identificatie en autorisatie meer concreet wordt vormgegeven wordt niet duidelijk uit de voor ons beschikbare documentatie.

API-sleutel Op https://api.hovi.nl/api-opzet/ is beschreven dat voor autorisatie gebruik gemaakt wordt van API-keys. Afnemers en instellingen (die data kunnen bewerken) gebruiken dezelfde API. Schrijfrechten kunnen per organisatie beperkt worden, maar de API dwingt geen verdere rechtenbeperkingen binnen organisaties af - schrijf- en publicatierechten per opleiding worden in de HOVI Editor zelf geimplementeerd of moeten door de instellingen zelf in hun eigen koppelingen

Relatie met ROSA

Onbepaald - Om als afnemer gebruik te kunnen maken van de HOVI infrastructuur, moet de afnemer zich registreren om toegang te kunnen krijgen. Het PvE geeft aan dat er een aansluiting op SurfConext mogelijk moet zijn. Hoe deze aansluiting van de architectuur is ingevuld is onbepaald op basis van gescande documentatie.

terug naar de ROSA Architectuurscan