AS HOVI GUK

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI

Gegevensuitwisseling in de keten: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 8 oktober 2020.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI)

Openbare register gegevens worden ontsloten als Linked Open Data: HOVI is geen openbaar register. Alleen geregistreerde afnemers kunnen met een key via de HOVI API data afnemen, wanneer ze akkoord gaan met de leveringsovereenkomsten. Gegevens worden niet ontsloten als LOD, maar via de HOVI API.

Aansluiting op RIO Parallel aan de ontwikkeling van de HOVI loopt ook de ontwikkeling van RIO. In het HOVI datamodel wordt er bij “organization” verwezen naar een BRIN nummer om de koppeling te leggen met het BRIN register. (de voorloper van RIO) De architectuur van de HOVI zal dus moeten kunnen aansluiten op lopende ontwikkelingen bij RIO. In het HOVI aanbestedingsdocument (p.21) wordt aan de inschrijver gevraagd om rekening te houden met aansluiten op ontwikkelingen bij RIO. Ook in de HOVI specificatie (p.6) wordt opgemerkt in een kanttekening dat mogelijk de definitie van een unieke croho code nog kan wijzigen na implementatie van DUO. Hoe deze veranderingen precies gefaciliteerd worden werd niet duidelijk uit de beschikbare brondocumentatie. Onder “veelgestelde vragen” op de HOVI website gesteld dat er intensieve afstemming is met de RIO projectleiding, zowel inhoudelijk als planmatig.

Onderdeel van het project HOVI is “Een synchronisatietool waarmee de opleidingenset synchroon blijft met de CROHO-registratie (later koppeling met RIO).”

Relatie met ROSA

Onbepaald - Uit de beschikbare brondocumentatie werd niet duidelijk hoe in de architectuur van HOVI invulling wordt gegeven aan het ontwerpgebied Gegevensuitwisseling in de keten.

terug naar de ROSA Architectuurscan