AS HOVI GOV

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI

Governance: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 8 oktober 2020.

Bevindingen "Governance" (Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI)

Informatie met betrekking tot governance van de HOVI valt te halen uit de documenten “Governance HOVI.pdf” en “200805 Afnemers.pdf”. Alle belangen in kaart & Geclusterde belanghebbenden: In het Afnemers document van de HOVI worden afnemers in kaart gebracht en worden deze ook in een aantal groepen onderverdeeld. Betrokken belanghebbenden: Met name studiekeuzevoorlichtingpartijen worden door HOVI benaderd over de impact die de verandering van HODEX naar HOVI gaat hebben. (Afnemers p.1) Onder het takenpakket van de HOVI stuurgroep valt het organiseren van de communicatie rondom en vanuit het programma. (Governance p.6) Bewaak relaties met andere afspraken: Uit het Governance document wordt niet duidelijk hoe relaties worden bewaakt met andere afspraken. Het bewaken van relaties van met andere afspraken binnen de keten (bijvoorbeeld RIO) wordt niet als taak van de stuurgroep genoemd. Wel wordt er in het aanbestedingsdocument (P21) de vraag bij de softwarebouwer neergelegd om met een architectuur te komen die aansluit op lopende ontwikkelingen zoals RIO en OO-API. Het wordt niet duidelijk uit voor ons beschikbare documentatie hoe de aannemer invulling heeft gegeven aan deze vraag.

Relatie met ROSA

Compliant - Het Governance-document beschrijft de verschillende belanghebbenden rondom HOVI, de governancestructuur en het eigenaarschap van de infrastructuur, de data en de standaard.

Bewaking van relaties met andere standaarden is een aandachtspunt.

terug naar de ROSA Architectuurscan