AS HOVI BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI

Bovensectorale samenwerking: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 8 oktober 2020.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Hoger Onderwijs VoorlichtingsInformatie, HOVI)

Is er een relatie tussen HOVI en RIO? RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is het nieuwe CROHO. RIO bevindt zich nog in de ontwerp-fase. Binnen RIO krijgen de instellingen gelegenheid om de eigen onderwijswerkelijkheid weer te geven op een centrale plek, gekoppeld aan de formele registers zoals die nu onderdeel zijn van CROHO. Met de projectleiding van RIO wordt gedurende de ontwikkeling van HOVI intensief afgestemd, zowel inhoudelijk als planmatig.

Is er een relatie tussen HOVI en OO-API? De Open Onderwijs API is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Een API (Application Programming Interface) is een set definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Aansluiting op deze standaard is één van de opdrachten aan de HOVI-ontwikkelaars. (PvE p.21) Uit een vergelijking van de HOVI API en OO-API bleek echter dat deze niet dezelfde begrippen hanteerde.

Eenmalige registratie meervoudig gebruik: Uit de HOVI Specificatie (p.3) valt af te leiden dat de HOVI als centrale database voor studiekeuzeinformatie wil fungeren. Onderwijsinstellingen kunnen op HOVI zelf informatie over hun onderwijsaanbod beheren. (Governance p.7) Afnemers kunnen deze informatie van deze centrale plek afnemen. Uit een gesprek met Studiekeuze123 is gebleken dat wanneer RIO voor het HO gaat gelden, de HOVI zich bij RIO aansluit. Hierdoor zal worden voorkomen dat ketenpartijen twee keer moeten aanleveren.

Relatie met ROSA

Onbepaald - De relatie met ROSA is sterk afhankelijk van de mate van afstemming met andere afspraken binnen de keten zoals RIO en de OO-API. HOVI is op het moment nog niet op deze afspraken afgestemd, maar voor het komende jaar zijn er wel plannen om dit te doen.

terug naar de ROSA Architectuurscan