AS EK-REST WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Fullyconformant.png ROSA Architectuurscan Edukoppeling REST/SAAS-profiel

Werkingsgebied: Fully conformant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Edukoppeling REST/SAAS-profiel op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 29 oktober 2020.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Edukoppeling REST/SAAS-profiel)

Gehele onderwijsdomein (cf. organisatorisch werkingsgebied zoals beschreven in Edukoppeling architectuur).

Relatie met ROSA

Fully conformant - Het REST/SaaS-profiel valt binnen de Edukoppeling architectuur waarvan het werkingsgebied het gehele onderwijsdomein betreft.

terug naar de ROSA Architectuurscan