AS EK-REST TG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Edukoppeling REST/SAAS-profiel

Toepassingsgebied: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Edukoppeling REST/SAAS-profiel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 29 oktober 2020.

Bevindingen "Toepassingsgebied" (Edukoppeling REST/SAAS-profiel)

M2M-gegevensuitwisseling via een beveiligde point-to-pointverbinding waarbij RESTful standaarden voor gesloten (access-restricted en purpose-limited) APIs worden toegepast (zowel pull als push).

Relatie met ROSA

Consistent - Het REST-SaaS-profiel voegt een gestandaardiseerde werkwijze voor het gebruik van REST-APIs toe aan de Edukoppeling-architectuur.

terug naar de ROSA Architectuurscan