AS EK-REST GUK

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Edukoppeling REST/SAAS-profiel

Gegevensuitwisseling in de keten: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Edukoppeling REST/SAAS-profiel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 29 oktober 2020.

Bevindingen "Gegevensuitwisseling in de keten" (Edukoppeling REST/SAAS-profiel)

Must: Gebruik van openbare internet “Overigens kan Edukoppeling ook toegepast worden in gesloten netwerken.”. Tegenspraak? Hoe ‘must’ te lezen?

Foutafhandeling:

  • Architectuur definieert categorieën A t/m E In 3.1.8 alleen foutmeldingen voor cat. A t.a.v. syntax to/from-routeringskenmerken. → hoe passen de andere categorieën op HTTP statuscodes?

Relatie met ROSA

Compliant - Toepassing voor zowel bevragingen als meldingen, gebruikmakend van generieke bedrijfstransactiepatronen uit Edukoppeling architectuur. Deze ‘atomaire’ patronen kunnen worden gecombineerd tot complexe, toepassingsspecifieke interactiepatronen.

terug naar de ROSA Architectuurscan