AS EK-REST GOV

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Edukoppeling REST/SAAS-profiel

Governance: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Edukoppeling REST/SAAS-profiel op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 29 oktober 2020.

Bevindingen "Governance" (Edukoppeling REST/SAAS-profiel)

Relaties met andere standaarden

  • UBV (zie ook onderdeel IBP)
  • Voor transparante intermediair, onweerlegbaarheid, en/of uitwisseling obv XML: toepassen Edukoppeling WUS-profiel
  • OOAPI: onduidelijk of Edukoppeling-rollen hierin onderkend worden
  • Inbedding in nationale (overheidsbrede) standaarden. Basis wordt gevormd door afspraken en voorschriften uit de landelijke API-strategie. Enige mate van ontkoppeling via MoSCoW-classificering.
  • Op p.6 wordt XML over REST niet toegestaan, volgens API-24 is het een eigen afweging (COULD).

Relatie met ROSA

Consistent - REST-profiel wordt duidelijk gepositioneerd t.o.v. de bestaande WUS-profielen.

De tekst is onduidelijk over of XML over REST ‘verboden’ is, of ontraden wordt. Er zijn scenario’s waarin XML over REST wenselijk kan zijn, m.n. De overgang van WUS naar REST, waarbij bestaande XML-gegevensstructuren tijdelijk gehandhaafd blijven.

Afwijkingen op nationale afspraken zijn grotendeels beargumenteerd en niet in fundamentele tegenspraak.

terug naar de ROSA Architectuurscan