AS EK-REST BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Edukoppeling REST/SAAS-profiel

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Edukoppeling REST/SAAS-profiel op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 29 oktober 2020.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Edukoppeling REST/SAAS-profiel)

Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding

Binnen het onderwijs zijn al veel ketenpartijen die gebruik maken van RESTful gegevensuitwisseling. Deze maken nu zelfstandige keuzes hoe transport, logistiek en beveiliging ingericht moeten worden. Het profiel beoogt hier meer standaardisatie in door te voeren, waarbij met name invulling gegeven wordt aan het kunnen routeren tussen de rollen die in Edukoppeling t.b.v. SaaS worden onderscheiden.

Relatie met ROSA

Compliant - Het SaaS/REST-profiel brengt gemeenschappelijkheid in RESTful gegevensuitwisseling in het onderwijsdomein.

terug naar de ROSA Architectuurscan