AS CA MBO ZG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Onbepaald.png ROSA Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

Zeggenschappen en gegevenssoorten: Onbepaald

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 10 januari 2019.

Bevindingen "Zeggenschappen en gegevenssoorten" (Centraal Aanmelden MBO)

Relatie met ROSA

Onbepaald - Onduidelijk of het transferpunt c.q. beheerder voorziening CA eigen zeggenschap heeft over bepaalde gegevens, of alleen als (niet-verantwoordelijke) intermediaire verwerker optreedt.

Hoewel er wel diverse zeggenschappen worden beschreven of geïmpliceerd, zijn deze versnipperd door het PvE opgenomen. Een eenduidig overzicht ontbreekt.

terug naar de ROSA Architectuurscan