AS CA MBO WG

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

Werkingsgebied: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO op het onderdeel Werkingsgebied. De scan is uitgevoerd op 10 januari 2019.

Bevindingen "Werkingsgebied" (Centraal Aanmelden MBO)

Centraal Aanmelden staat ten dienste van alle bekostigde instellingen; 55 instellingen nemen deel aan het PvE. PvE dient als vertrekpunt voor oplossing door geïnteresseerde (markt)partijen.

Het beheer en eigenaarschap wordt ondergebracht in de coöperatieve vereniging MBO-Voorzieningen, die in handen is van de deelnemende instellingen.

DUO levert gegevens aan CA, via een soortgelijke koppeling als SIS/BRON.

Relatie met ROSA

Compliant - Het werkingsgebied, bestaande uit MBO-instellingen, MBO-Voorzieningen (als MBO-ondersteunende organisatie), Softwareleveranciers (SIS) en DUO, valt volledig binnen het onderwijsdomein.

terug naar de ROSA Architectuurscan