AS CA MBO KP

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Consistent.png ROSA Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

Ketenprocessen: Consistent

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO op het onderdeel . De scan is uitgevoerd op 10 januari 2019.

Bevindingen "Ketenprocessen" (Centraal Aanmelden MBO)

In het PvE zijn de processtappen van aanmelden door middel van use cases vormgegeven (PvE, p.3).

Relatie met ROSA

Consistent - Het betreft een deel van het ketenproces aanmelden en inschrijven uit ROSA, nl. aanmelden bij instelling. Beheer van aanmeldingen gebeurt door instellingen zelf (in SIS).

terug naar de ROSA Architectuurscan