AS CA MBO BS

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Compliant.png ROSA Architectuurscan Centraal Aanmelden MBO

Bovensectorale samenwerking: Compliant

Hier ziet u een samenvatting van de architectuurscan van het onderwerp Centraal Aanmelden MBO op het onderdeel Bovensectorale samenwerking. De scan is uitgevoerd op 10 januari 2019.

Bevindingen "Bovensectorale samenwerking" (Centraal Aanmelden MBO)

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik Voorziening CA maakt (her)gebruik van gegevens uit BRP/BRON, RIO en van centrale voorzieningen (DigiD)

Persoonlijke digitale ruimte De studentomgeving binnen CA kan worden opgevat als persoonlijke digitale ruimte ihkv het aanmeldproces.

Relatie met ROSA

Compliant - De Voorziening CA past binnen de principes van dit ontwerpgebied

terug naar de ROSA Architectuurscan