Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.2.16
Type
StellingDe zaak is leidend voor de digitale duurzaamheid van alle voor de zaak relevante informatie.
Motivatie

Principe P4.2.12 gaat over de digitale duurzaamheid bij de registratie van gegevens. Digitale duurzaamheid is relevant voor alle over de zaak vastgelegde informatie. Niet alleen voor de aan de zaak gerelateerde documenten maar bijvoorbeeld ook voor de procesgebonden informatie. De relevantie betreft de verantwoording achteraf van de uitgevoerde zaak en de inhoudelijke aspecten van de zaak zoals besluiten.

Motivatie (verwijzing)Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken, Rekening houden met digitale duurzaamheid, Zaak is leidend voor registratie van document
Implicaties

De vastlegging van alle zaakinformatie moet duurzaam zijn. Alle zaakinformatie moet gearchiveerd worden overeenkomstig de eigenschappen en resultaten van de zaak.

ProjectthemaDocumentair, Geo-gericht, Interoperabiliteit, Zaakgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevens
"  Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werkenBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Richtlijnsubtype".
"  Rekening houden met digitale duurzaamheidInformatiearchitectuur-gegevens" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Richtlijnsubtype".
"  Zaak is leidend voor registratie van documentInformatiearchitectuur-gegevens" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Richtlijnsubtype".Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Zaak_is_leidend_voor_digitale_duurzaamheid_informatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Inrichten besturing van \nprocessen conform \nprincipe zaakgericht \nwerken" [URL = "[[Inrichten besturing van processen conform principe zaakgericht werken]]"];