Vrij beschikbaar zijn van informatie 'tenzij'

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP7.2.01
TypeBeveiliging
StellingInformatie is vrij beschikbaar, tenzij:
  • De wet in het kader van privacy, vertrouwelijkheid, veiligheid en auteursrechten dit verbiedt;
  • Vermelde beleidsopvattingen van bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen zijn te herleiden naar de persoon;
  • Concurrentieverhoudingen kunnen worden geschaad;
  • Het belang van de organisatie wordt geschaad.
Motivatie (verwijzing)Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
ArchitectuurlaagBeveiliging
ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBeveiliging en privacyMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Vrij_beschikbaar_zijn_van_informatie__tenzij__digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Maatregelen treffen voor \ndata- en \nprocesmanagement en \nbeveiliging en privacy" [URL = "[[Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy]]"]; "Vrij beschikbaar zijn \nvan informatie 'tenzij'" [URL = "[[Vrij beschikbaar zijn van informatie 'tenzij']]"];