Voorzien van locatieaanduiding van gegevens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.09
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingGegevens worden, waar mogelijk, voorzien van een locatieaanduiding.
Motivatie

Om locatie te integreren in de processen en producten, is een eerste vereiste dat locatie op gegevensniveau wordt geïmplementeerd. Oftewel: dat waar mogelijk een directe (bij voorkeur) of indirecte ruimtelijke referentie wordt toegevoegd aan de data.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Het belang van ruimtelijke databases zal groter worden; ook buiten het traditionele geo-domein zal toepassing van ruimtelijke data en databases toenemen. Dit heeft consequenties voor de vereiste kennis van beheerders en gebruikers. In goed structureerbare processen zal deze impact gering kunnen zijn; in ad-hoc processen (beleidsvorming) zal het aanzienlijk kunnen zijn (zie principe P3.3.6). Het verdient sterk de voorkeur om locatie te integreren met niet-locatie gegevens, bijvoorbeeld door deze op database (tabel) niveau bij elkaar op te slaan en waar mogelijk aan de hand van ruimtelijke regels te beheren.

Implicaties (afgeleid)Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GII, Voor locatie-aanduiding aansluiten op Nederlandse basisregistraties
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaGeo-gericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Voorzien_van_locatieaanduiding_van_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Integreren \nlocatie-informatie in de \ngehele bedrijfsvoering" [URL = "[[Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering]]"]; "Voorzien van \nlocatieaanduiding van \ngegevens" [URL = "[[Voorzien van locatieaanduiding van gegevens]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Voorzien_van_locatieaanduiding_van_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Hanteren framework van \nstandaarden voor de \nNederlandse GII" [URL = "[[Hanteren framework van standaarden voor de Nederlandse GII]]"]; "Voor locatie-aanduiding \naansluiten op \nNederlandse \nbasisregistraties" [URL = "[[Voor locatie-aanduiding aansluiten op Nederlandse basisregistraties]]"]; "Voorzien van \nlocatieaanduiding van \ngegevens" [URL = "[[Voorzien van locatieaanduiding van gegevens]]"];