Voorrang voor hergebruik boven standaardpakketten boven (laten) bouwen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.13
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingBesluitvorming over het inzetten van services en applicaties verloopt als volgt: hergebruik gaat voor standaardpakketten gaat voor (laten) bouwen.
Motivatie

Hergebruik is mogelijk efficiënter, kostentechnisch interessant of eenvoudig te verwezenlijken (aanpassen van reeds bestaande services). Bijvoorbeeld: als een kleiner deel van een architectuuronderdeel ook ergens anders opnieuw te gebruiken is, kan het verstandig zijn deze af te zonderen als aparte service.

Motivatie (verwijzing)Vermindering administratieve lasten, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
Implicaties

Het kan zijn dat door de bij de onderbouwing gegeven aspecten, er op andere vlakken concessies moeten worden gedaan, bijvoorbeeld aan gebruikersvriendelijkheid of minder functionaliteit.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Interoperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Voorrang_voor_hergebruik_boven_standaardpakketten_boven__laten__bouwen_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Vermindering \nadministratieve lasten" [URL = "[[Vermindering administratieve lasten]]"]; "Voorrang voor hergebruik \nboven standaardpakketten \nboven (laten) bouwen" [URL = "[[Voorrang voor hergebruik boven standaardpakketten boven (laten) bouwen]]"];