Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.26
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingVoor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd.
Motivatie

Het is noodzakelijk dat helder is welke organisatie-eenheid (van de provincie) of organisatie (bij zaken die keten-processen betreffen) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zaak. De afnemer en andere betrokkenen bij de zaak kunnen die partij aanspreken op de voortgang en resultaten van de zaak. Dit principe vult de volgende NORA- en PETRA-principes aan v.w.b. het zaakgericht werken: NP 27: Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst. P3.1.3: Voor elke product/dienst, voor elk proces en elk gegeven is een verantwoordelijk eigenaar benoemd. P3.2.3: Van elk (combinatie)product is bekend welke organisatie-eenheid verantwoordelijk is voor de productie ervan. P3.2.15: Van elke (combinatie)dienst is bekend welke organisatie-eenheid verantwoordelijk is voor de productie ervan. P3.3.4: Elk proces heeft een proceseigenaar. De proceseigenaar stelt het proces vast.

Motivatie (verwijzing)Bundeling van diensten, Inzicht geven in status dienstverlening
Implicaties

Van elke zaak dient de verantwoordelijke bepaald en vastgelegd te worden, direct bij het ontstaan van de zaak. Aangezien verwacht mag worden dat er voor zaken van gelijke soort één en dezelfde verantwoordelijke is, is het aan te bevelen om per zaaktype de verantwoordelijke vast te stellen. Dat schept tevens duidelijkheid over wie aan te spreken bij vragen over een eventueel te starten zaak, dus nog voordat feitelijk sprake is van een zaak. Indien het een zaak betreft waarbij meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn, bepaalt de provincie de verantwoordelijkheid binnen haar eigen organisatie voor het gedeelte van de zaak dat door de provincie uitgevoerd wordt. In overleg met de andere betrokken overheidsorganisaties wordt de overall-verantwoordelijke bepaald: - de organisatie die op basis van wettelijke gronden bevoegd gezag is; - of de organisatie die op basis van gemaakte afspraken het gevraagde levert; - of een derde partij die een overkoepelende regierol heeft naar de samenwerkende organisaties.

Implicaties (afgeleid)Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten, Zaakgericht
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Voor_elke_zaak_is_een_verantwoordelijke_benoemd_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Bundeling van diensten" [URL = "[[Bundeling van diensten]]"]; "Inzicht geven in status \ndienstverlening" [URL = "[[Inzicht geven in status dienstverlening]]"]; "Voor elke zaak is een \nverantwoordelijke benoemd" [URL = "[[Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Voor_elke_zaak_is_een_verantwoordelijke_benoemd_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Voor elke zaak is een \nverantwoordelijke benoemd" [URL = "[[Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd]]"];