Verificatie van de bevoegdheid van de vragende partij door services

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.3.07
TypeInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
StellingEen service dient de bevoegdheid van de vragende partij steeds te controleren.
Motivatie

De ontvanger wil weten wie de verzender is en of deze in de hoedanigheid van aanvrager bevoegd is om het bericht te versturen.

Motivatie (verwijzing)Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy
Implicaties

Dit moet door de service worden gecheckt.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten, Procesgericht
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Verificatie_van_de_bevoegdheid_van_de_vragende_partij_door_services_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Maatregelen treffen voor \ndata- en \nprocesmanagement en \nbeveiliging en privacy" [URL = "[[Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy]]"]; "Verificatie van de \nbevoegdheid van de \nvragende partij door \nservices" [URL = "[[Verificatie van de bevoegdheid van de vragende partij door services]]"];