Verankeren van de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur op het hoogste niveau

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.2
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingAan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directie. De organisatie van de provincie is ingedeeld in eenheden, die staan onder leiding van een hoofd. Naast de ambtelijke organisatie functioneert de griffie van de provincie. De hoofdstructuur wordt vastgesteld door GS. Eveneens stelt GS, op advies van de directie, de naamgeving, het aantal en de taken van de afdelingen vast. Het organogram van de ambtelijke organisatie is te vinden op intra- en internet en wordt actueel gehouden door de provincie.
Motivatie

Dit zorgt dat de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur op het hoogste niveau van de organisatie is verankerd. De externe publicatie draagt bij aan transparantie van de organisatie.

Motivatie (verwijzing)Zichtbaar maken van activiteiten
Implicaties

Inregelen van beheer om te zorgen voor betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Verankeren_van_de_verantwoordelijkheid_voor_de_organisatiestructuur_op_het_hoogste_niveau_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Verankeren van de \nverantwoordelijkheid \nvoor de \norganisatiestructuur op \nhet hoogste niveau" [URL = "[[Verankeren van de verantwoordelijkheid voor de organisatiestructuur op het hoogste niveau]]"];