Vaststellen en actueel houden toegestane formatie per organisatie-eenheid

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.1.6
TypeBedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties
StellingDe toegestane formatie per organisatie-eenheid wordt vastgesteld door PS, vastgelegd in de begroting en begrotingswijzigingen en actueel gehouden.
Motivatie

De kwaliteit van de dienstverlening moet bestuurd worden. De veranderingen in producten / diensten moet in lijn zijn met de formatieomvang om de afgesproken kwaliteit te kunnen leveren.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid
Implicaties

Inregelen van beheer om te zorgen voor betrouwbaarheid van de informatie.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkOrganisatieMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Vaststellen_en_actueel_houden_toegestane_formatie_per_organisatie_eenheid_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Vaststellen en actueel \nhouden toegestane \nformatie per \norganisatie-eenheid" [URL = "[[Vaststellen en actueel houden toegestane formatie per organisatie-eenheid]]"];