Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.03
TypeInformatiearchitectuur-gegevens
StellingVerschillen tussen gegevens in basisregistraties en andere bronnen, worden in geval van gerede twijfel, via een vaste procedure gemeld aan de beheerder van de betreffende basisregistratie (Hiervoor is voor de Nederlandse Basisregistraties een e-overheid bouwsteen in ontwikkeling: de gemeenschappelijk Terugmeld Faciliteit (TMF), die door ICTU wordt ontwikkeld).
Motivatie

De kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties moet op peil worden gehouden. Op het moment dat een gebruiker van de gegevens constateert dat een gegeven niet klopt dan meldt de gebruiker dit terug aan de bronhouder. Vervolgens wordt het gegeven onderzocht en indien nodig geactualiseerd.

Motivatie (verwijzing)Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister, Eenmalig uitvragen van informatie, Vermindering administratieve lasten, Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Dit is / wordt een wettelijke verplichting. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen zullen maatregelen worden getroffen in de ICT-sfeer, ic aansluiten op Digikoppeling, Digimelding etc (OSB, TMF etc.) en processen / procedures.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit, Procesgericht
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Twijfel_over_juistheid_gegevens_uit_basisregistratie_melden_aan_beheerder_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Eenmalig uitvragen van \ninformatie" [URL = "[[Eenmalig uitvragen van informatie]]"]; "Gebruik \nBurgerservicenummer en \nNieuwe Handelsregister" [URL = "[[Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister]]"]; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Maatregelen treffen voor \ndata- en \nprocesmanagement en \nbeveiliging en privacy" [URL = "[[Maatregelen treffen voor data- en procesmanagement en beveiliging en privacy]]"]; "Onderdeel vormen van \nintegraal opererende \noverheid" [URL = "[[Onderdeel vormen van integraal opererende overheid]]"]; "Twijfel over juistheid \ngegevens uit \nbasisregistratie melden \naan beheerder" [URL = "[[Twijfel over juistheid gegevens uit basisregistratie melden aan beheerder]]"];