Toepassing vastgestelde selectielijsten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Richtlijn
IDR4.2.08
Type
StellingVastgestelde selectielijsten worden toegepast.
Motivatie

Dit zorgt dat de digitale duurzaamheid voor de juiste informatie blijft gehandhaafd.

Motivatie (verwijzing)Rekening houden met digitale duurzaamheid
Implicaties

De lijsten komen tot stand op basis van risicomanagement en en met gebruikmaking van instrumenten voor waardering en selectie van informatie.

ProjectthemaDocumentair
NORA RaamwerkBerichten en gegevens
"  Rekening houden met digitale duurzaamheidInformatiearchitectuur-gegevens" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur-bedrijfsfuncties, Bedrijfsarchitectuur-producten, Bedrijfsarchitectuur-dienstenoriëntatie, Bedrijfsarchitectuur-diensten, Bedrijfsarchitectuur-processen, Bedrijfsarchitectuur-procesmanagement, Bedrijfsarchitectuur-zaakgericht werken, Informatiearchitectuur-applicatie(landschap), Informatiearchitectuur-gegevens, Informatiearchitectuur-berichten, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Richtlijnsubtype".Motivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Toepassing_vastgestelde_selectielijsten_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Rekening houden met \ndigitale duurzaamheid" [URL = "[[Rekening houden met digitale duurzaamheid]]"];