Standaardisering berichtenverkeer conform Forum Standaardisatie

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.3.01
TypeInformatiearchitectuur-informatie-uitwisseling
StellingHet berichtenverkeer van, naar en binnen provincies is gebaseerd op de standaarden van het Forum Standaardisatie.
Motivatie

Het gebruik an standaarden bevordert toekomstvaste uitwisseling.

Motivatie (verwijzing)Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Als informatie-wisseling nodig is dan dient te worden gecheckt welke open standaarden relevant zijn. Als bijlage 1 zijn de lijsten van door het Forum Standaardisatie vastgestelde standaarden opgenomen. Zie voor de meest actuele pas-toe-en-leg-uit-lijst en de lijst van veelgebruikte standaarden http://www.forumstandaardisatie.nl

  • XML voor provinciaal berichtenverkeer
  • XBRL voor financiële verantwoording
  • SOAP en WSDL voor uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen de provincie
  • Koppelvlakstandaarden van de OSB
  • Geo-standaarden
  • Etc.
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkInformatieuitwisselingMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Standaardisering_berichtenverkeer_conform_Forum_Standaardisatie_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Standaardisering \nberichtenverkeer conform \nForum Standaardisatie" [URL = "[[Standaardisering berichtenverkeer conform Forum Standaardisatie]]"];