Pagina's zonder taalkoppelingen

Ga naar: navigatie, zoeken

De volgende pagina's verwijzen niet naar versies in een andere taal.

Voorvoegsel  

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #50.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. (Doen) onderzoeken
 2. (Opdrachtverlening) beheer en onderhoud
 3. (Opdrachtverlening) uitvoering werken
 4. Aangeven maximale doorlooptijden
 5. Aansluiten bij landelijke netwerkvoorzieningen
 6. Aansluiten geo-informatie bij standaarden Geonovum-framework
 7. Aansluiten op relevante Nederlandse basisregistraties
 8. Aansluiting op landelijke voorzieningen en gebruikmaking Digikoppeling ook voor geo-informatie
 9. Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-Overheid
 10. Aanvragen zaakgericht afhandelen en informatievragen direct beantwoorden
 11. Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit basisregistraties via verwerking mutatieberichten
 12. Actueel houden eigen kopieën van geo-gegevens uit overige registraties via verwerking mutatieberichten
 13. Adviseren
 14. Adviseren & Stimuleren
 15. Afbakening applicaties gericht op ondersteunde bedrijfsfuncties
 16. Afbakening services op basis van behoefte van gebruiker
 17. Afgesproken bedrijfstijden
 18. Afgewogen beveiliging van bedrijfsmiddelen
 19. Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model
 20. Afnemer heeft actuele statusinformatie
 21. Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening
 22. Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners
 23. Ambtelijke besturende processen
 24. Applicatiecomponenten - Fysiek
 25. Applicatiecomponenten - Logisch
 26. Applicaties, applicatiecomponenten en services
 27. Aquo-standaarden
 28. Attenderen burgers en bedrijven op relevante diensten
 29. BIP & Architectuur
 30. BPEL
 31. Bedrijf ontwikkelen
 32. Bedrijfsarchitectuur
 33. Behartigen belangen provincie
 34. Beheer
 35. Beheren
 36. Beheren relaties binnen keten
 37. Beheren ruimtelijke gebieden en objecten
 38. Beheren van bedrijfscontinuïteit geborgd in processen
 39. Beheren van informatiebeveiligingsincidenten
 40. Bekend maken kostprijs van te leveren diensten
 41. Bekend maken kostprijs van te leveren producten
 42. Bekend maken van voor diensten verantwoordelijke organisatie-eenheid
 43. Bekend maken van voor producten verantwoordelijke organisatie-eenheid
 44. Bekendheid van kwaliteit van geleverde gegevens
 45. Beleggen verantwoordelijkheden lijnmanagement m.b.t. toegankelijkheid en betrouwbaarheid informatie
 46. Beleid ontwikkelen
 47. Benoemen verantwoordelijke voor producten/diensten zaken processen en gegevens
 48. Bepalen visie en strategie
 49. Beperking geluidoverlast
 50. Beperking toegang tot geoservicesdoor middel van autorisatie

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.