XML bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken

Selecteer uit de volgende categorieën en naamruimten om in XML-formaat te bekijken.

Categorieën

Afbeelding
Agenda
ArchiMate actieve concepten
ArchiMate applicatielaag
ArchiMate bedrijfslaag
ArchiMate concepten
ArchiMate gedragsconcepten
ArchiMate gedragselementen
ArchiMate interfaces
ArchiMate lagen
ArchiMate objecten
ArchiMate passieve concepten
ArchiMate services
ArchiMate structuurelementen
ArchiMate technologielaag
Archivering
Authenticatie en autorisatie
Bedrijfsfuncties
Bedrijfsobjecten
Bedrijfsprocessen
Beheerorganisaties
Beleidsdoelen
Beleidsdoelen bereikbaarheid
Beleidsdoelen bronnen
Beleidsdoelen cultuur
Beleidsdoelen kwaliteit fysieke omgeving
Beleidsdoelen overig
Beleidsdoelen ruimte
Beleidsdoelen sociale leefomgeving
Beleidsdoelen toezien
Beleidsdoelen veiligheid
Beleidsdoelen werken
Berichtenverkeer
Beveiliging
Bewerkbaar formaat
Character sets
Data
Data definitie
Documenten
Documenten ten behoeve van het selectieproces
E-mail
Encryptie
GIS
GraphViz
GraphViz dot
Identitymanagement
Imported vocabulary
Kennismodel standaarden
Kennismodule ArchiMate metamodel
Kennispakket Hierarchy
Kennispakket uitspraken
Metadata
Multimedia
Netwerkprotocollen
Nog niet ingedeelde standaarden
Normen
Ongeldige richtlijnen
Pagina's met dubbele sjabloonparameters
Pagina's met onjuiste bestandskoppelingen
Portlets
Principes
Principes applicaties
Principes bedrijfsfuncties
Principes beheer
Principes berichten
Principes beveiliging
Principes diensten
Principes dienstenoriëntatie
Principes gegevens
Principes informatie-uitwisseling
Principes procesmanagement
Principes processen
Principes producten
Principes technische architectuur
Principes technische componenten
Publicaties
Richtlijnen
Samenwerken
Standaard
Standaardcategorieen
Standaarden
Technisch
Uitgangspunten
Uitgangspunten administratieve lastenverlichting
Uitgangspunten hogere kwaliteit dienstverlening
Uitgangspunten integrale en betrouwbare overheid
Uitgangspunten proactieve dienstverlening
Uitgangspunten transparantie
Uitgangspunten verbeteren (interne) bedrijfsvoering
Uitgangspunten verbeteren doelmatigheid overheid
Uitspraken
VOIP
Verborgen categorieën
Webservice
Websites
Webtechnologie

Naamruimten

(Hoofdnaamruimte)
Gebruiker
Bestand
MediaWiki
Sjabloon
Help
Categorie
Eigenschap
Formulier
Concept