Pagina's zonder koppelingen

Ga naar: navigatie, zoeken

De onderstaande pagina's verwijzen niet naar andere pagina's in deze wiki.

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #50.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. Applicatiecomponenten - Fysiek
 2. Applicatiecomponenten - Logisch
 3. Behartigen belangen provincie
 4. Beheren ruimtelijke gebieden en objecten
 5. Bekend maken kostprijs van te leveren diensten
 6. Bekend maken kostprijs van te leveren producten
 7. Bekend maken van voor diensten verantwoordelijke organisatie-eenheid
 8. Bekend maken van voor producten verantwoordelijke organisatie-eenheid
 9. Beperking geluidoverlast
 10. Beschermen cultuurhistorische en landschappelijke warden
 11. Bestrijden en voorkomen rampen
 12. Bestuur ELD
 13. Beveiliging tegen wateroverlast
 14. Bevorderen (diversiteit) natuur
 15. Bevorderen beperking achterstandsposities
 16. Bevorderen duurzame productie
 17. Bevorderen kwaliteit bodem
 18. Bevorderen kwaliteit educatie
 19. Bevorderen kwaliteit jeugdzorg
 20. Bevorderen kwaliteit lucht
 21. Bevorderen kwaliteit van de zorg
 22. Bevorderen kwaliteit water
 23. Bevorderen leefbaarheid stedelijke gebieden
 24. Bevorderen openbare orde
 25. Bevorderen sportdeelname
 26. Bevorderen transparantie bestuur en organisatie
 27. Bevorderen verantwoord gebruik gas water en electra
 28. Bevorderen voldoende passende en betaalbare woonruimte
 29. Bevorderen waterkwantiteit voor landbouw en industrie
 30. Colofon
 31. Data
 32. Definiëren diensten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogi
 33. Definiëren producten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogi
 34. EduStandaard
 35. Externe informatie
 36. Gebruik van services voor werking over grenzen bedrijfsfuncties heen
 37. Geonovum
 38. Herleidbaarheid van diensten tot de taken en doelen van de organisatie
 39. Herleidbaarheid van producten tot de taken en doelen van de organisatie
 40. ICTU
 41. IDsW
 42. IETF
 43. ISO
 44. ISO/IEC
 45. Inhoudelijke controles wanneer nodig
 46. Instandhouden provinciale infrastructuur
 47. Interbestuurlijk adviseren en bemiddelen en toezicht houden
 48. Klantcontacten
 49. Locatiegewijze toegang tot provinciale informatieproducten
 50. Logius

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.