Pagina's met de meeste categorieën

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #50.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

 1. HTML‏‎ (3 categorieën)
 2. CvIB deel 2‏‎ (2 categorieën)
 3. TLS‏‎ (2 categorieën)
 4. Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister‏‎ (2 categorieën)
 5. Vastlegging en publicatie afhandelingstermijn diensten‏‎ (2 categorieën)
 6. Voorzien van locatieaanduiding van gegevens‏‎ (2 categorieën)
 7. Ipv4‏‎ (2 categorieën)
 8. Aansluiting op landelijke voorzieningen en gebruikmaking Digikoppeling ook voor geo-informatie‏‎ (2 categorieën)
 9. Ontkoppeling tussen vakinhoudelijke processen en klantinteractie‏‎ (2 categorieën)
 10. Bekend maken van voor producten verantwoordelijke organisatie-eenheid‏‎ (2 categorieën)
 11. Bevorderen kwaliteit van de zorg‏‎ (2 categorieën)
 12. SHA-2‏‎ (2 categorieën)
 13. Samenwerking met andere provincies inzake onderhoud niet landelijk gespecificeerde geo-objecten‏‎ (2 categorieën)
 14. Digitaal dienstverleningsloket‏‎ (2 categorieën)
 15. Toezien op rechtmatige belangen van burgers bedrijven en maatschappelijke instellingen‏‎ (2 categorieën)
 16. Geo-standaarden‏‎ (2 categorieën)
 17. Verificatie van de bevoegdheid van de vragende partij door services‏‎ (2 categorieën)
 18. Afleiding services tussen overheidsorganen van geaccordeerd semantisch model‏‎ (2 categorieën)
 19. Beschikbaarstelling geo-informatie via services‏‎ (2 categorieën)
 20. Bieden locatiegewijze toegang tot informatie‏‎ (2 categorieën)
 21. Eisen stellen aan leveranciers ten aanzien van gebruik van open standaarden‏‎ (2 categorieën)
 22. Uitlevering van geodata en kaarten uitsluitend in combinatie met metadata‏‎ (2 categorieën)
 23. Hantering meest betrouwbare en geëigende referentie voor locatie‏‎ (2 categorieën)
 24. Instandhouden provinciale infrastructuur‏‎ (2 categorieën)
 25. Zaak is leidend voor registratie van document‏‎ (2 categorieën)
 26. Onder hetzelfde beheerregime brengen van geo- en andere informatiesystemen‏‎ (2 categorieën)
 27. PKIoverheid‏‎ (2 categorieën)
 28. Reguleren en stimuleren openbaar vervoer‏‎ (2 categorieën)
 29. Classificatie van informatieobjecten‏‎ (2 categorieën)
 30. Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening‏‎ (2 categorieën)
 31. Technische componenten ondersteunen vereiste beschikbaarheid‏‎ (2 categorieën)
 32. Gebruik maken van dezelfde services voor dezelfde functionaliteit‏‎ (2 categorieën)
 33. Vastlegging servicebeschrijvingen in serviceregister‏‎ (2 categorieën)
 34. Vrij beschikbaar zijn van informatie 'tenzij'‏‎ (2 categorieën)
 35. Ipv6‏‎ (2 categorieën)
 36. Aansluiting van dienstverleningskanalen op generieke bouwstenen van e-Overheid‏‎ (2 categorieën)
 37. Ontlening semantische modellen aan reeds bestaande modellen‏‎ (2 categorieën)
 38. Bekendheid van kwaliteit van geleverde gegevens‏‎ (2 categorieën)
 39. Bevorderen kwaliteit water‏‎ (2 categorieën)
 40. SIP‏‎ (2 categorieën)
 41. Samenwerking met andere provincies inzake opstellen richtlijnen voor presenteren geo-informatie‏‎ (2 categorieën)
 42. Digitaal ondersteunen van uitvoering van handmatige taken bij voldoende hoog volume‏‎ (2 categorieën)
 43. Toezien op uitvoering europese programma’s‏‎ (2 categorieën)
 44. Inpassen interne en externe gegrafische informatiebronnen in processen‏‎ (2 categorieën)
 45. LDAP‏‎ (2 categorieën)
 46. Afnemer heeft actuele statusinformatie‏‎ (2 categorieën)
 47. Optimale integratie van geo- en niet-geoservices‏‎ (2 categorieën)
 48. Beschikbaarstelling van geodatasets waarvan de provincie bronhouder is‏‎ (2 categorieën)
 49. Bij inkoop rekening houden met voorkeur voor servicegerichte software‏‎ (2 categorieën)
 50. Herleidbaarheid van diensten tot de taken en doelen van de organisatie‏‎ (2 categorieën)

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.