Signalen gebruiken voor automatische levering van dienst

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.25
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingDe dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
Motivatie

Het gebruik en gemak neemt toe als bepaalde meldingen reden zijn dat er behoefte zal zijn aan een bepaalde dienst. Door op de meldingen automatisch te reageren hoeft de dienst niet te worden aangevraagd. Denk aan: overlastmeldingen die een signaal zijn om te gaan handhaven, geplande wegwerkzaamheden die een signaal zijn om burgers daarover gericht te informeren.

Motivatie (verwijzing)Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening
Implicaties

Per dienst bepalen welke signalen geschikt zijn om automatisch een dienstverlening op te starten. Nagaan of automatisme gewenst is en op welke manier de signalen worden verwerkt.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Signalen_gebruiken_voor_automatische_levering_van_dienst_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Afnemers kunnen input \nleveren over de \ndienstverlening" [URL = "[[Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening]]"]; "Signalen gebruiken voor \nautomatische levering \nvan dienst" [URL = "[[Signalen gebruiken voor automatische levering van dienst]]"];