Services gebruiken beveiligde verbindingen

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP5.1.6
TypeTechnische architectuur-algemeen
StellingServices maken uitsluitend gebruik van adequaat beveiligde verbindingen.
Motivatie

Aspecten van vertrouwelijkheid en eventueel ook privacy spelen vanzelfsprekend ook bij ruimtelijke informatie een rol. Het is daarom van groot belang dat de toegang tot informatie – i.e. de services – op een juist en passend niveau kunnen worden beveiligd. Welk niveau dit is, moet per geval en per (groep van) service(s) worden vastgesteld.

Motivatie (verwijzing)Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering
Implicaties

Momenteel is het ontbreken van (volledige) integratie tussen geo- en niet-geo services ook voor de beveiliging een punt van aandacht. In het verleden is er betrekkelijk weinig aandacht geweest voor het beveiligen van geo-services, mede omdat openheid in het geo-domein een gewaardeerde kwaliteit is. Dit zal moeten veranderen in het licht van het toenemende belang van geo en de toenemende integratie van niet-geo met ruimtelijke informatie.

ArchitectuurlaagTechnische architectuur
ProjectthemaDiensten, Geo-gericht, Interne organisatie
NORA RaamwerkTechnische componenten, Gegevensopslag, NetwerkMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Services_gebruiken_beveiligde_verbindingen_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Integreren \nlocatie-informatie in de \ngehele bedrijfsvoering" [URL = "[[Integreren locatie-informatie in de gehele bedrijfsvoering]]"]; "Services gebruiken \nbeveiligde verbindingen" [URL = "[[Services gebruiken beveiligde verbindingen]]"];