Samenwerking door applicatiecomponenten op basis van services

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.07
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingApplicatiecomponenten werken met elkaar samen op basis van services.
Motivatie

Voor elke dienst, die geleverd wordt aan burgers en bedrijven draagt één overheidsorganisatie de eindverantwoordelijkheid. Daarnaast is de overheid transparant (UP12 t/m UP16). Combinatie van deze principes levert het beeld op van helder gedefinieerde functionele domeinen, die via services met elkaar samenwerken aan de levering van producten en diensten aan burgers en bedrijven. De overheid als een netwerk, bestaande uit vele organen,die via koppelingen aan elkaar services verlenen. Het is duidelijk welke services een organisatie levert. Om dezelfde reden wordt geadviseerd om ook applicaties binnen organisaties ook slechts één bedrijfsfunctie te laten ondersteunen (zie principe P4.1.6) en deze door middel van services met elkaar samen te laten werken.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Met dit principe moet in informatiebeleid, -planning en –projecten rekening worden gehouden: vormgeven in PSA’s, vervangen oneigenlijke functies in applicaties.

Implicaties (afgeleid)Maximale benutting geoservices voor inpassing in een SGA, Optimale integratie van geo- en niet-geoservices
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Samenwerking_door_applicatiecomponenten_op_basis_van_services_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Samenwerking door \napplicatiecomponenten op \nbasis van services" [URL = "[[Samenwerking door applicatiecomponenten op basis van services]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Samenwerking_door_applicatiecomponenten_op_basis_van_services_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Maximale benutting \ngeoservices voor \ninpassing in een SGA" [URL = "[[Maximale benutting geoservices voor inpassing in een SGA]]"]; "Optimale integratie van \ngeo- en niet-geoservices" [URL = "[[Optimale integratie van geo- en niet-geoservices]]"]; "Samenwerking door \napplicatiecomponenten op \nbasis van services" [URL = "[[Samenwerking door applicatiecomponenten op basis van services]]"];