Samenwerking bij definiëring en betekenis en harmonisering van gegevens

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.2.24
TypeInformatiearchitectuur-berichten
StellingDe provincie moet via interne afstemming en externe samenwerking, de definiëring, betekenis en harmonisering van gegevens regelen.
Motivatie

Gegevens- en procesinhoudelijke communicatiestandaarden moeten een semantisch model bevatten of verwijzen naar een zodanig semantisch model.

Motivatie (verwijzing)Onderdeel vormen van integraal opererende overheid, Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid, Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling
Implicaties

Provincies zoeken samenwerking onderling en met andere overheden.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInteroperabiliteit
NORA RaamwerkBerichten en gegevensMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Samenwerking_bij_defini__ring_en_betekenis_en_harmonisering_van_gegevens_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Gebruik maken van \ngenerieke bouwstenen \ne-Overheid" [URL = "[[Gebruik maken van generieke bouwstenen e-Overheid]]"]; "Hanteren landelijk \nvastgestelde standaarden \nvoor \ninformatie-uitwisseling" [URL = "[[Hanteren landelijk vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling]]"]; "Onderdeel vormen van \nintegraal opererende \noverheid" [URL = "[[Onderdeel vormen van integraal opererende overheid]]"]; "Samenwerking bij \ndefiniëring en \nbetekenis en \nharmonisering van \ngegevens" [URL = "[[Samenwerking bij definiëring en betekenis en harmonisering van gegevens]]"];