Respecteren van grenzen van bedrijfsfuncties door applicaties

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.06
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingApplicaties respecteren de grenzen van de onderkende bedrijfsfuncties. Applicaties werken niet (!) over grenzen van bedrijfsfuncties heen.
Motivatie

Dit principe is bedoeld er voor te zorgen dat applicaties of onderdelen daarvan niet ten onrechte worden gebruikt (ondoorzichtigheid), maar dat steeds de geëigende applicatie of service wordt ingezet (transparantie).

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Applicatiefunctionaliteit over de grens van de bedrijfsfunctie wordt specifiek ingevuld door een andere applicatie of service.

Implicaties (afgeleid)Afbakening applicaties gericht op ondersteunde bedrijfsfuncties
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Respecteren_van_grenzen_van_bedrijfsfuncties_door_applicaties_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Respecteren van grenzen \nvan bedrijfsfuncties \ndoor applicaties" [URL = "[[Respecteren van grenzen van bedrijfsfuncties door applicaties]]"];

Implicaties

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die deze uitspraak als motivering hebben.

Error: Respecteren_van_grenzen_van_bedrijfsfuncties_door_applicaties_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=LR; "Afbakening applicaties \ngericht op ondersteunde \nbedrijfsfuncties" [URL = "[[Afbakening applicaties gericht op ondersteunde bedrijfsfuncties]]"]; "Respecteren van grenzen \nvan bedrijfsfuncties \ndoor applicaties" [URL = "[[Respecteren van grenzen van bedrijfsfuncties door applicaties]]"];