Producten, dienstenoriëntatie en diensten

Uit PETRA Wiki
(Doorverwezen vanaf Producten en diensten)
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina


Inhoud


Dienstverleningscompositie en dienstenoriëntatie

Tussen organisaties en binnen organisaties werkt men al eeuwenlang met elkaar samen op basis van het onderling leveren van diensten. Dit eenvoudige principe, het vragen naar een dienst door een afnemer en het leveren van een dienst door een aanbieder, is een belangrijke, fundamentele bouwsteen voor het ontwerpen van de dienstverlening van de provincie. Complexe processen zijn vaak opgesplitst in stukken, waarbij verschillende stukken door verschillende afdelingen of organisaties worden geleverd. Omdat bedrijfsfuncties met elkaar samenwerken door het uitwisselen van diensten, zou men kunnen zeggen dat procesdelen door middel van diensten met elkaar verbonden worden. Dit betekent dat niet de levering van data centaal staat maar het leveren van diensten. Dit maakt het nodig dat overdrachtsmomenten tussen processen expliciet zijn beschreven.

Bij de uitvoering van processen en de levering van diensten speelt informatie een belangrijke rol. Deze informatie wordt uitgewisseld door middel van berichten die gegevens bevatten. Met architectuur als uitgangspunt richt men zich op het schetsen van een totaalplaatje van systemen en de relaties, zodat de overkoepelende bedrijfsprocessen en de inzet van ICT zichtbaar worden. Dit is vooral zinvol als de onderlinge samenhang van systemen verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door het ontdubbelen van functionaliteit en het vereenvoudigen van koppelingen.

In deze paragraaf worden de principes die van belang zijn voor de producten en diensten van de provincies benoemd.

Principes met betrekking tot producten

Ten aanzien van producten gelden de onderstaande principes. Klik op een principe voor meer informatie.

P3.2.01Herleidbaarheid van producten tot de taken en doelen van de organisatie
P3.2.02Definiëren producten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogi
P3.2.03Bekend maken van voor producten verantwoordelijke organisatie-eenheid
P3.2.04Bekend maken kostprijs van te leveren producten
P3.2.05Locatie als integraal onderdeel van producten en diensten
P3.2.06Locatiegewijze toegang tot provinciale informatieproducten
P3.2.07Op begrijpelijke en consistente en herkenbare wijze presenteren van (geo-)informatie

Principes met betrekking tot dienstenoriëntatie

Ten aanzien van dienstenoriëntatie gelden de onderstaande principes. Klik op een principe voor meer informatie.

P3.2.08Transparante verantwoordelijkheden en open architecturen
P3.2.09Gebruik van services voor werking over grenzen bedrijfsfuncties heen
P3.2.10Maximaliseren uitwisselbaarheid en minimaliseren afhankelijkheid
P3.2.11Waarde bieden voor de service-afnemer
P3.2.12Gegarandeerde effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening

Principes met betrekking tot diensten

Ten aanzien van diensten gelden de onderstaande principes. Klik op een principe voor meer informatie.

P3.2.13Herleidbaarheid van diensten tot de taken en doelen van de organisatie
P3.2.14Definiëren diensten conform landelijke afspraken samenwerkende catalogi
P3.2.15Bekend maken van voor diensten verantwoordelijke organisatie-eenheid
P3.2.16Bekend maken kostprijs van te leveren diensten
P3.2.17Perspectief van burgers en bedrijven leidend bij dienstverlening
P3.2.18Voldoen aan overheidswebrichtlijnen
P3.2.19Overname klantcontact door gemeenten
P3.2.20Vastlegging en publicatie afhandelingstermijn diensten
P3.2.21Afsluiten serviceniveau-overeenkomsten met ketenpartners
P3.2.22Transparante en toegankelijke klachten- en bezwarenprocedure
P3.2.23Cyclische terugkoppeling van kwaliteit dienstverlening
P3.2.24Proactieve dienstverlening binnen en buiten
P3.2.25Signalen gebruiken voor automatische levering van dienst
P3.2.26Voor elke zaak is een verantwoordelijke benoemd
P3.2.27Bundeling zaak vanuit perspectief van de afnemer

Richtlijnen met betrekking tot producten

Ten aanzien van de bovenstaande principes gelden de onderstaande richtlijnen. Klik op een richtlijn voor meer informatie.


HierarchyPrevious.gif Functies, organisatie, personeel en besturing | Processen en procesmanagement HierarchyNext.gif