Proceseigenaarschap voor elk proces

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.04
TypeBedrijfsarchitectuur-processen
StellingElk proces heeft een proceseigenaar. De proceseigenaar stelt het procesontwerp vast.
Motivatie

De proceseigenaar heeft een sleutelrol om tot meer eenduidigheid (uniformering) van de processen te komen.

Motivatie (verwijzing)Zichtbaar maken van activiteiten
Implicaties

De proceseigenaar dient op het hoogste ambtelijke niveau van de organisatie te worden benoemd. De matrixverantwoordelijkheid tussen proceseigenaar en lijnmanager (dienstleverancier) dient te worden benoemd.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaProcesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Proceseigenaarschap_voor_elk_proces_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Proceseigenaarschap voor \nelk proces" [URL = "[[Proceseigenaarschap voor elk proces]]"];