Proactieve dienstverlening binnen en buiten

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.24
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingDe dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie.
Motivatie

Het gebruik en gemak neemt toe wanneer de provincie actief inspeelt op een mogelijke behoefte. Het kan zijn dat de dienstafnemer niet of onvoldoende weet welke andere mogelijkheden beschikbaar zijn.

Motivatie (verwijzing)Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening
Implicaties

Provincies verwijzen naar diensten van andere organisaties of bieden aanvullende diensten van andere organisaties aan. Belangrijk hierbij is wel de eigen verantwoordelijkheid van de dienstafnemer in stand te houden. Het moet niet leiden tot betutteling. Die afweging moet per dienst worden gemaakt. Hiervoor dient een inventarisatie van de onderling gerelateerde diensten plaats te vinden. De dienstverleners zullen onderling afspraken moeten maken hoe het klantcontact wordt onderhouden en op welke wijze de informatie over de gerelateerde diensten onderling deelt.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkDiensten en productenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Proactieve_dienstverlening_binnen_en_buiten_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Afnemers kunnen input \nleveren over de \ndienstverlening" [URL = "[[Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening]]"]; "Proactieve \ndienstverlening binnen \nen buiten" [URL = "[[Proactieve dienstverlening binnen en buiten]]"];