Perspectief van burgers en bedrijven leidend bij dienstverlening

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.2.17
TypeBedrijfsarchitectuur-diensten
StellingDienstverlening vindt plaats conform “Verklaring betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid”. Ondertekend namens IPO op 18 april 2007.
Motivatie

De uitgangspunten in de verklaring zijn gebaseerd op de visie om het perspectief van burgers en bedrijven leidend te maken. Het toekomstbeeld van de dienstverlening ziet er als volgt uit:

  • de overheid is transparant: informatie over rechten en plichten is eenduidig, begrijpelijk en goed vindbaar,
  • éénmalige gegevensverstrekking: Informatie die mede bij de overheid bekend is, wordt niet meer gevraagd en hoeft niet meer te worden verstrekt,
  • niemand wordt meer ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd: informatie wordt overheidsbreed gedeeld en gebruikt,
  • vermindering van administratieve lasten: afhandeling van transacties is zo eenvoudig, zo inzichtelijk (‘tracking & tracing’) en zo goedkoop mogelijk,
  • alle kanalen open (multichannel): burgers, bedrijven en instellingen maken zelf uit langs welk contactkanaal zij de overheid benaderen en
  • de héle overheid stelt gemeenten in staat voor persoonlijk contact met burgers aan balie of telefoon de poort tot de overheid te zijn. Ook voor bedrijven kunnen gemeenten deze rol vervullen, naast bijv. de Kamers van Koophandel. Als dat voor burgers en bedrijven makkelijker is, neemt men natuurlijk direct contact op met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst of de Informatie Beheer Groep.
Implicaties

Een overheidsorganisatie zal deze visie in de organisatie moeten inbrengen en doorvertalen en veranderingsmanagement moeten gebruiken om de visie te implementeren.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkDiensten en producten