Organisatorisch onderscheid maken in de rollen van kaderstelling ondersteuning en uitvoering

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP3.3.10
TypeBedrijfsarchitectuur-procesmanagement
StellingIn procesmanagement is organisatorisch onderscheid gemaakt in de rol van kaderstelling, ondersteuning en uitvoering.
Motivatie

Dit is nodig om verantwoordelijkheden helder te hebben en belangen te scheiden.

Motivatie (verwijzing)Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Dit besturingsprincipe dient op het hoogste ambtelijke niveau van de organisatie te worden vastgesteld. Kaderstelling ligt bij het directieteam. Zij worden daarbij geadviseerd door bedrijfsarchitecten (voor de totale samenhang) en door proceseigenaren (voor de samenhang in een proces). De uitvoerende rol ligt bij het lijnmanagement die het proces gebruikt om de dienst te leveren. Deze doen voorstellen om tot procesverbetering te komen. Verantwoordelijkheid voor de proceskwaliteit ligt bij de proceseigenaar, verantwoordelijkheid voor productkwaliteit ligt bij de lijnmanager, die eigenaar is van product / dienst.

ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ProjectthemaInterne organisatie, Procesgericht
NORA RaamwerkProcessenMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Organisatorisch_onderscheid_maken_in_de_rollen_van_kaderstelling_ondersteuning_en_uitvoering_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Organisatorisch \nonderscheid maken in de \nrollen van kaderstelling \nondersteuning en \nuitvoering" [URL = "[[Organisatorisch onderscheid maken in de rollen van kaderstelling ondersteuning en uitvoering]]"];