Optimale inzet van ICT

Uit PETRA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Principe
IDP4.1.01
TypeInformatiearchitectuur-applicatie(landschap)
StellingVoor onder andere een doelmatige bedrijfsvoering, tijd- en locatie- onafhankelijke dienstverlening en multichanneling is optimale inzet van ICT noodzakelijk.
Motivatie

Afnemers verwachten 24/7 zaken via Internet te kunnen aanvragen en altijd de stand van zaken te kunnen raadplegen. De ontsluiting van diensten via internet draagt bij aan hun toegankelijkheid voor afnemers en vergroot het aantal mogelijkheden voor dienstverlening aanzienlijk. Internet biedt zich voortdurend ontwikkelende mogelijkheden om diensten te verlenen en informatie te verstrekken. Daarbij vergemakkelijkt internet allerlei vormen van samenwerking. Ook een gemakkelijke koppeling van systemen en applicaties (berichtenverkeer) is door internet mogelijk geworden. Digitalisering maakt het mogelijk andere kanalen efficiënter te gebruiken en de behandelingskosten te verminderen.

Motivatie (verwijzing)Diensten via Internet, Multi-channelaanpak, Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister, Vermindering administratieve lasten, Aangeven maximale doorlooptijden, Inzicht geven in status dienstverlening, Zichtbaar maken van activiteiten, Standaardiseren en optimaliseren interne bedrijfsvoering
Implicaties

Dit principe vereist in informatiebeleid, -planning en –projecten absolute prioriteit: o.a. financiering van de inzet van personele en ICT-middelen.

ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ProjectthemaDiensten
NORA RaamwerkMedewerkers en applicatiesMotivatie

Onderstaand schema toont de andere uitspraken die als motivering aan deze uitspraak ten grondslag liggen.

Error: Optimale_inzet_van_ICT_digraph_Principes.src:1: syntax error near line 1
context: digraph Principes {size="15,15";node [shape=box, >>> style=, <<< fontsize=12];node [shape=box];rankdir=RL; "Aangeven maximale \ndoorlooptijden" [URL = "[[Aangeven maximale doorlooptijden]]"]; "Diensten via Internet" [URL = "[[Diensten via Internet]]"]; "Gebruik \nBurgerservicenummer en \nNieuwe Handelsregister" [URL = "[[Gebruik Burgerservicenummer en Nieuwe Handelsregister]]"]; "Inzicht geven in status \ndienstverlening" [URL = "[[Inzicht geven in status dienstverlening]]"]; "Multi-channelaanpak" [URL = "[[Multi-channelaanpak]]"]; "Optimale inzet van ICT" [URL = "[[Optimale inzet van ICT]]"];